14. 7. 2021

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM


9:00 | PROF. ING. ĽUBOŠ JURÍK, PHD. |

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA ZNÍŽENIE RIZIKA SUCHA, POVODNÍ A NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV ZMENY

9:45 | ING. JOZEFÍNA POKRÝVKOVÁ, PHD. |

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE A ICH VPLYV NA ZMENU MIKROKLÍMY

10:30 | ING. JAROSLAV JANKOVIČ, CSC. |

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM AGROLESNÍCKE SYSTÉMY NA POLNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

11:15 | ING. JÁN JULÉNY |

RIADENIE ZMIEN V ŠTRUKTÚRE A VYUŽÍVANÍ FUNKCIÍ POLNOHOSPODÁRSKYCH EKOSYSTÉMOV V SÚVISLOSTI SO ZMENOU KLÍMY

Aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy