O nás

 
 
Občianske združenie EKO Slovensko vzniklo ku koncu roka 2020 ako výsledok iniciatívy skupinky nadšencov v oblasti aktivít zmeraných na zlepšenie životného prostredia. Tento koncept však nie je celkom v plienkach, opatrenia na prispôsobenie sa zmenám klímy skúmame a vyvíjame už od roku 2014. Stav, ktorý je navodený negatívnymi dôsledkami klimatických zmien (povodne, zosuvy pôdy, extrémy v počasí), sa snažíme odvrátiť najmä vo forme budovania vodozádržných opatrení, výsadbou drevín a celkovým šetrným hospodárením s okolitou krajinou.

Pokladáme za dôležité transformovať naše skúsenosti a odovzdať odkaz čo najširšiemu publiku. Aj z tohto dôvodu sme nedávno do portfólia našej činnosti začlenili vzdelávacie aktivity, ktoré spolu s našimi partnermi rozbiehame vo forme prezentácii, workshopov a diskusií.