Mlynská ulica 816/16, 930 21 Jahodnáe-mail: info@ekoslovensko.sk