Stredisko pre vzdelávanie a podporu systémového prístupu na zvýšenie adaptívnej schopnosti poľnohospodárskych a lesných ekosystémov voči očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy